Cílem předmětu je popsat fungování endokrinního systému nižších vodních obratlovců i bezobratlých, různé mechanismy působení hlavních skupin endokrinních disruptorů, následky disrupce a její projevy. Zmíněn bude i transgenerační přenos a epigenetika těchto poruch. Popsány budou rovněž metody sledování vlivu endokrinních disruptorů na vodní organismy (in vitro i in vivo testy, analýza genové exprese). Součástí předmětu budou krátká praktika, na kterých se studenti s vybranými metodami seznámí.