Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti technik ukládání dat a zpracování dat. Kurz se zaměřuje na techniky zpracování velkých dat a ukládání dat v nerelačních databázích, analýzu dat a data mining.
The aim of the course is to deepen students' knowledge in the field of data storage techniques and data processing. The course focuses on big data processing techniques and, data storage in non-relational databases and data analyses and mining.
The aim of the course is to deepen students' knowledge in the field of data storage techniques and data processing. The course focuses on big data processing techniques and, data storage in non-relational databases and data analyses and mining.