Předmět seznámí studenty s obecnými principy financování projektů ze zdrojů EU a dalších zahraničních fondů a dále se specifiky financování projektů pro malé a střední podniky a veřejnou správu. Student po absolvování předmětu získá obecný přehled o politikách EU, o fungování dalších nadnárodních fondů a o jejich praktickém provádění a možnostech čerpání. Bude samostatně schopen vyhledávat a analyzovat informace o programech podpory.
Předmět seznámí studenty s obecnými principy financování projektů ze zdrojů EU a dalších zahraničních fondů a dále se specifiky financování projektů pro malé a střední podniky a veřejnou správu. Student po absolvování předmětu získá obecný přehled o politikách EU, o fungování dalších nadnárodních fondů a o jejich praktickém provádění a možnostech čerpání. Bude samostatně schopen vyhledávat a analyzovat informace o programech podpory.
Předmět seznámí studenty s obecnými principy financování projektů ze zdrojů EU a dalších zahraničních fondů a dále se specifiky financování projektů pro malé a střední podniky a veřejnou správu. Student po absolvování předmětu získá obecný přehled o politikách EU, o fungování dalších nadnárodních fondů a o jejich praktickém provádění a možnostech čerpání. Bude samostatně schopen vyhledávat a analyzovat informace o programech podpory.