Cílem předmětu je získat základní vědomosti o tradičních a moderních stavebních materiálech a konstrukcích. Pro posluchače je to první kontakt se stavebním oborem. Úvodem by také měl usnadnit průběžné chápání navazujících stavebních disciplín, které dohromady vytváří ucelený blok informací o základních činnostech ve stavebnictví.
Cílem předmětu je získat základní vědomosti o tradičních a moderních stavebních materiálech a konstrukcích. Pro posluchače je to první kontakt se stavebním oborem. Úvodem by také měl usnadnit průběžné chápání navazujících stavebních disciplín, které dohromady vytváří ucelený blok informací o základních činnostech ve stavebnictví.