Cílem předmětu je získat základní vědomosti o dopravních stavbách především o pozemních komunikacích, které jsou specifikovány podle zákona č.: 19/1997. Tento zákon zahrnuje všechny druhy staveb silničního charakteru. Teoretická problematika této disciplíny je nejdříve prezentována obecně a postupně přechází až k polním cestám, s jejichž specifiky mají být absolventi detailně obeznámeni.