Přednášky představí základní způsoby tvoření slov v češtině, slovotvorné postupy a metodologii předmětu. Ve čtyřech onomaziologických kategoriích (substance, vlastnosti, děje a okolnosti) vyloží tvoření substantiv, adjektiv, verb, adverbií. Obsahem seminářů je slovotvorná analýza utvořených slovních druhů, jejíž součástí je určování základových slov, odvozovacích a slovotvorných základů, slovotvorných typů, slovotvorných a relačních kategorií. Cílem výuky předmětu je rozvinout znalosti a didaktické kompetence absolventa učitelského oboru ze slovotvorby a nauky o textu pro výuku českého jazyka na 2. stupni ZŠ.
Přednášky představí základní způsoby tvoření slov v češtině, slovotvorné postupy a metodologii předmětu. Ve čtyřech onomaziologických kategoriích (substance, vlastnosti, děje a okolnosti) vyloží tvoření substantiv, adjektiv, verb, adverbií. Obsahem seminářů je slovotvorná analýza utvořených slovních druhů, jejíž součástí je určování základových slov, odvozovacích a slovotvorných základů, slovotvorných typů, slovotvorných a relačních kategorií. Cílem výuky předmětu je rozvinout znalosti a didaktické kompetence absolventa učitelského oboru ze slovotvorby a nauky o textu pro výuku českého jazyka na 2. stupni ZŠ.
Přednášky představí základní způsoby tvoření slov v češtině, slovotvorné postupy a metodologii předmětu. Ve čtyřech onomaziologických kategoriích (substance, vlastnosti, děje a okolnosti) vyloží tvoření substantiv, adjektiv, verb, adverbií. Obsahem seminářů je slovotvorná analýza utvořených slovních druhů, jejíž součástí je určování základových slov, odvozovacích a slovotvorných základů, slovotvorných typů, slovotvorných a relačních kategorií. Cílem výuky předmětu je rozvinout znalosti a didaktické kompetence absolventa učitelského oboru ze slovotvorby a nauky o textu pro výuku českého jazyka na 2. stupni ZŠ.