Student je prostřednictvím četby dobrovolně vybraných antropologických monografií seznamován s některými základními otázkami lidství, které spíše než k jednoznačné odpovědi vyzývají k zamyšlení. Záměrem semináře je tedy současně nácvik pozorného a tvořivého čtení, které inspiruje k vlastním úvahám a otevírá prostor dialogu. Cílem je naučit se používat antropologický koncept kultury k promýšlení mnoha témat a problémů, jež vyplývají z toho, že jsme lidmi.
Student je prostřednictvím četby dobrovolně vybraných antropologických monografií seznamován s některými základními otázkami lidství, které spíše než k jednoznačné odpovědi vyzývají k zamyšlení. Záměrem semináře je tedy současně nácvik pozorného a tvořivého čtení, které inspiruje k vlastním úvahám a otevírá prostor dialogu. Cílem je naučit se používat antropologický koncept kultury k promýšlení mnoha témat a problémů, jež vyplývají z toho, že jsme lidmi.
Student je prostřednictvím četby dobrovolně vybraných antropologických monografií seznamován s některými základními otázkami lidství, které spíše než k jednoznačné odpovědi vyzývají k zamyšlení. Záměrem semináře je tedy současně nácvik pozorného a tvořivého čtení, které inspiruje k vlastním úvahám a otevírá prostor dialogu. Cílem je naučit se používat antropologický koncept kultury k promýšlení mnoha témat a problémů, jež vyplývají z toho, že jsme lidmi.