Cílem předmětu je poskytnout informace o základních otázkách novověké diplomatiky, literatuře a edicích, podat charakteristiku základních typů úředního materiálu (listiny, mandáty, listy, úřední knihy - desky zemské, městské knihy, urbáře, pozemkové knihy, matriky, katastry, spisy a aktový materiál, účty) a informace o odborné terminologii diplomatiky, o způsobech úřadování a o fungování kanceláří v novověku do počátku 20. století.
Cílem předmětu je poskytnout informace o základních otázkách novověké diplomatiky, literatuře a edicích, podat charakteristiku základních typů úředního materiálu (listiny, mandáty, listy, úřední knihy - desky zemské, městské knihy, urbáře, pozemkové knihy, matriky, katastry, spisy a aktový materiál, účty) a informace o odborné terminologii diplomatiky, o způsobech úřadování a o fungování kanceláří v novověku do počátku 20. století.
Cílem předmětu je poskytnout informace o základních otázkách novověké diplomatiky, literatuře a edicích, podat charakteristiku základních typů úředního materiálu (listiny, mandáty, listy, úřední knihy - desky zemské, městské knihy, urbáře, pozemkové knihy, matriky, katastry, spisy a aktový materiál, účty) a informace o odborné terminologii diplomatiky, o způsobech úřadování a o fungování kanceláří v novověku do počátku 20. století.