Cílem předmětu je seznámit studenty se základním penzem informací z pedagogiky a její význam pro práci porodní asistentky. Vést studenta k pochopení vztahu mezi výchovou pacienta a léčbou. Seznámit studenta se specifikou výchovného působení porodní asistentky. Připravit studenty k samostatné aplikaci edukačních programů zdraví a prevence nemocí na úrovní primární, sekundární i terciární prevence. Umožnit studentům propojení znalostí z jiných předmětů (Komunikace, Ošetřovatelský proces, Teorie ošetřovatelství).