Cílem je seznámit studenty z možnými typy chemických havárií, jejich průběhem, ohrožením životního prostředí, života a zdraví obyvatelstva a zásadami jejich prevence a likvidace následků. Potenciální zdroje chemických havárií, hlavní příčiny a průběh havárií, likvidace, ohrožení obyvatelstva a životního prostředí.