Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou krizového plánování a kritické infrastruktury. Problematikou organizace a činnosti orgánů podílející se na krizovém plánování, funkcí a rozložením kritické infrastruktury. Postavením krizového plánování v ochraně kritické infrastruktury. Důraz je položen na praktických cvičení během seminářů.