Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro porodní asistentky. Poskytuje komplexní poznatky z péče o novorozence. Zahrnuje neonatologii jako teoretickou část včetně anatomie a fyziologie novorozence. Poskytuje informace o klinickém stavu fyziologického, rizikového a patologického novorozence. Seznamuje s metodami posuzování aktuálního stavu novorozence a s adaptačními reakcemi novorozence. Poskytuje informace týkající se základních ošetřovatelských postupů o nezralého a patologického novorozence dle platných standardů péče dané ošetřovací jednotky a umožňuje orientaci v oblasti přirozené výživy.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro porodní asistentky. Poskytuje komplexní poznatky z péče o novorozence. Zahrnuje neonatologii jako teoretickou část včetně anatomie a fyziologie novorozence. Poskytuje informace o klinickém stavu fyziologického, rizikového a patologického novorozence. Seznamuje s metodami posuzování aktuálního stavu novorozence a s adaptačními reakcemi novorozence. Poskytuje informace týkající se základních ošetřovatelských postupů o nezralého a patologického novorozence dle platných standardů péče dané ošetřovací jednotky a umožňuje orientaci v oblasti přirozené výživy.
Student získá vědomosti a dovednosti v péči o novorozence; student se naučí ošetřovat novorozence metodou ošetřovatelského procesu; student se seznámí s metodami posuzování aktuálního stavu a adaptační reakce novorozence; student si osvojí ošetřovatelské postupy o fyziologického novorozence dle platných standardů péče (domácí péče, porodnických domů, porodnických zařízení, speciálních ošetřovacích jednotek); student si osvojí základní ošetřovatelské postupy o nezralého a patologického novorozence dle platných standardů péče dané ošetřovací jednotky; student se seznámí s významem kojení, technikami a významem podpory matky při kojení; student se seznámí s platnou legislativu v péči o matku a dítě Student se naučí systematicky edukovat matku a rodinu podle předem připraveného edukačního programu; student se naučí uplatňovat psychologický a etický přístup k matce, dítěti a jejich rodině; student se naučí aplikovat získané informace do praxe na základě vědeckých poznatků; student bude schopen aplikovat koncepční modely péči o novorozence