Student/tka během praktické výuky získá přehled o organizaci práce na pracovišti Student/tka se zdokonalí v provádění základní ošetřovatelské péče Student/tka zjistí specifika práce sestry a naučí se pracovat s ošetřovatelskou dokumentací Student/tka se zapojí aktivně do ošetřovatelského týmu daného oddělení Student/tka se seznámí se standardy daného oddělení a bude podle nich pracovat Student/tka si prohloubí komunikační dovednosti sestry při péči o pacienty Student/tka bude schopen/schopna na základě získaných znalostí a dovedností vypracovat ošetřovatelskou anamnézu pacienta daného oddělení.

Student/tka během praktické výuky získá přehled o organizaci práce na pracovišti Student/tka se zdokonalí v provádění základní ošetřovatelské péče Student/tka zjistí specifika práce sestry a naučí se pracovat s ošetřovatelskou dokumentací Student/tka se zapojí aktivně do ošetřovatelského týmu daného oddělení Student/tka se seznámí se standardy daného oddělení a bude podle nich pracovat Student/tka si prohloubí komunikační dovednosti sestry při péči o pacienty Student/tka bude schopen/schopna na základě získaných znalostí a dovedností vypracovat ošetřovatelskou anamnézu pacienta daného oddělení.