V předmětu Didaktika informatiky se studenti seznámí s metodickými doporučeními pro výuku informatiky a výpočetní techniky na středních a základních školách. Studenti rovněž získají informace o učebních osnovách předmětů zabývajících se informatikou na různých typech středních škol (gymnázia, střední odborné školy, střední průmyslové školy) a podle těchto osnov se naučí vhodně vytvářet vlastní učební plány.