Cílem předmětu je propojení poznatků informatiky, obecné didaktiky, pedagogiky a psychologie a příprava studentů k úspěšnému absolvování praxe a samostatné výuce na SŠ po stránce znalostní, metodické i praktické. Obsahem kurzu je didaktická interpretace informatických postupů a teorií se zaměřením na obsah SŠ učiva a seznámení s metodami práce a organizací výuky informatických předmětů na SŠ.