Cílem výuky je zprostředkovat studentovi poznatky umožňující mu získat nejen základní orientaci v uspořádání státní správy a samosprávy v podmínkách ČR, ale zároveň formovat jeho schopnost tyto poznatky uplatnit při výkonu sociální práce i v občanském životě.