Kurz představí předmět gender studies, jeho historii a vývoj základních teorií. Semináře se poté budou věnovat základním tématům gender studies (rodina, pracovní příležitosti, sexualita aj.)