Úvodní kurz, jehož hlavním cílem je seznámit studenty se základními pojmy, principy a technikami objektově orientovaného programování. V kurzu se uplatňuje přístup objects-first a design-patterns first. Tento přístup usnadňuje použití programovacího jazyka Java a vývojového prostředí NetBeans.