Zpracování semestrálního projektu zaměřeného na didaktické zpracování jednotlivých výukových témat, tvorba learning objects pro podporu výuky programování, tvorba výukových aplikací ve vybraných vývojových prostředích.