Anotace Odborná praxe probíhá podle plánu praktické výuky, pod vedením mentora - sestry specialistky pro intenzivní péči. Každý mentor ošetřovatelství vyučuje v takové oblasti odborné praxe, ve které je odborníkem, a zároveň v této oblasti odpovídá za klinický dohled při praxi studentů. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů. Logbook odborné praxe a kompetence Studenti/ky mají k dispozici Log book - průvodce praktickou výukou, který je studijní pomůckou k dosahování osobních, studijních cílů. Obsahuje souhrnné informace o přípravě a průběhu praktické výuky. Umožňuje studentů/kám plnit jednotlivé kompetence a ošetřovatelské intervence, kterých má dosáhnout na jednotlivých odděleních v rámci studijního plánu. Tyto kompetence směřují do oblasti vysoce specializované ošetřovatelské péče, ošetřovatelského managementu v intenzivní péči a edukační činnosti v intenzivní péči. Student/ka má prostor pro sebereflexi a sebehodnocení. Způsob hodnocení supervizorem vede studenta k možnosti zlepšení v oblasti znalostí, dovedností a postojů. Cíle praktické výuky Během praktické výuky si studenti/ky prohloubí znalosti a praktické dovednosti při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské a léčebné péče klientům/pacientům na pracovištích intenzivní a resuscitační péče. Studenti/ky získají dovednosti z oblasti ošetřovatelského managementu, středního a top managementu a edukační činnosti v oš. procesu se zaměřením na specializovanou oblast. Tyto činnosti si studenti/ky postupně v jednotlivých semestrech: seznámí, procvičí, osvojí.

Během praktické výuky si studenti/ky prohloubí znalosti a praktické dovednosti při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské a léčebné péče klientům/pacientům na pracovištích intenzivní a resuscitační péče. Studenti/ky získají dovednosti z oblasti ošetřovatelského managementu, středního a top managementu a edukační činnosti v oš. procesu se zaměřením na specializovanou oblast. Tyto činnosti si studenti/ky postupně v jednotlivých semestrech: seznámí, procvičí, osvojí.