Cílem studijního předmětu Sociální psychologie je seznámit studenty se základními sociálně psychologickými pojmy, ale i s aplikací sociální psychologie v praxi sociálního pracovníka. Důraz bude kladen na efektivní sociální komunikaci, včetně jejího nácviku v rámci seminářů.