Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro porodní asistentky. Předmět seznamuje s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské (komplikacím předcházející) péče o nemocné v interních oborech, která je poskytována v rámci sekundární a terciární zdravotnické péče. Také se zaměřuje na nejčastější interní onemocnění u těhotných žen a žen s gynekologickým onemocněním.
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek pro porodní asistentky. Předmět seznamuje s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské (komplikacím předcházející) péče o nemocné v interních oborech, která je poskytována v rámci sekundární a terciární zdravotnické péče. Také se zaměřuje na nejčastější interní onemocnění u těhotných žen a žen s gynekologickým onemocněním.