Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou mezinárodní ochrany a integrace menšin se zaměřením na Českou republiku a Evropskou unii (v případě potřeby též porovnat situaci v dalších vybraných zemích).

Získané způsobilosti:

Absolventi předmětu se budou orientovat v národní i mezinárodní legislativě – a to s ohledem na poradenství v oblasti práv a povinností žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a imigrantů. Dále porozumí problematice integrace a možnostem, které v současné době v ČR existují pro integraci cizinců obecně (či konkrétně např. státnímu integračními programu určenému pouze pro azylanty). V neposlední řadě porozumí problematice zdraví imigrantů (zejména paradoxu spojenému s tzv. „efektem zdravého imigranta“), sociálních determinant zdraví a rizikům zdravotního pojištění cizinců.