Student/ka popisuje rozdíl ve formách komunikace a vyjmenuje zásady efektivní komunikace v krizových a zátěžových situacích. Přizpůsobuje komunikaci s ohledem na znevýhodnění a míru mentální retardace klientů.