" naučit studenta/tku specifika práce na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku spolupracovat s celým ošetřujícím týmem jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí " naučit studenta/tku pochopit návaznost PNP na nemocniční péči na jednotlivých odděleních
" naučit studenta/tku specifika práce na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku spolupracovat s celým ošetřujícím týmem jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí " naučit studenta/tku pochopit návaznost PNP na nemocniční péči na jednotlivých odděleních

" naučit studenta/tku specifika práce na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku komunikovat s pacienty, hospitalizovanými na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku spolupracovat s celým ošetřujícím týmem jednotlivých oddělení " seznámit studenta/tku s dokumentací používanou na jednotlivých odděleních " naučit studenta/tku propojovat teorii s praxí " naučit studenta/tku pochopit návaznost PNP na nemocniční péči na jednotlivých odděleních