Riziko a dopady nahodilosti na jedince a společnost, definice pojištění. Historická potřeba pojištění, dějiny pojišťovnictví. Členění pojištění dle způsobů financování - individuální (komerční), veřejná zdravotní pojištění, důchodová pojištění. České pojistné právo veřejné a soukromé. Právní úprava odpovědnosti za škodu a pojištění. Pojištění majetku podle pojištěných nebezpečí a podle předmětu pojištění. Pojištění technických rizik, zahraniční pojištění (úvěrové, přepravy zásilek). Specifika zemědělských rizik a pojištění plodin a hospodářských zvířat. Pojištění osob - životní, důchodové, úrazové. Pojistná matematika a její principy v životním pojištění a v neživotním pojištění. Řízení rizika. Ekonomika pojišťovny - ekonomická vyrovnanost pojištění, ekonomické nástroje řízení - solventnost, technické rezervy. Organizační struktura pojišťovny, zajištění, soupojištění. Český a evropský pojistný trh.
Riziko a dopady nahodilosti na jedince a společnost, definice pojištění. Historická potřeba pojištění, dějiny pojišťovnictví. Členění pojištění dle způsobů financování - individuální (komerční), veřejná zdravotní pojištění, důchodová pojištění. České pojistné právo veřejné a soukromé. Právní úprava odpovědnosti za škodu a pojištění. Pojištění majetku podle pojištěných nebezpečí a podle předmětu pojištění. Pojištění technických rizik, zahraniční pojištění (úvěrové, přepravy zásilek). Specifika zemědělských rizik a pojištění plodin a hospodářských zvířat. Pojištění osob - životní, důchodové, úrazové. Pojistná matematika a její principy v životním pojištění a v neživotním pojištění. Řízení rizika. Ekonomika pojišťovny - ekonomická vyrovnanost pojištění, ekonomické nástroje řízení - solventnost, technické rezervy. Organizační struktura pojišťovny, zajištění, soupojištění. Český a evropský pojistný trh.
Riziko a dopady nahodilosti na jedince a společnost, definice pojištění. Historická potřeba pojištění, dějiny pojišťovnictví. Členění pojištění dle způsobů financování - individuální (komerční), veřejná zdravotní pojištění, důchodová pojištění. České pojistné právo veřejné a soukromé. Právní úprava odpovědnosti za škodu a pojištění. Pojištění majetku podle pojištěných nebezpečí a podle předmětu pojištění. Pojištění technických rizik, zahraniční pojištění (úvěrové, přepravy zásilek). Specifika zemědělských rizik a pojištění plodin a hospodářských zvířat. Pojištění osob - životní, důchodové, úrazové. Pojistná matematika a její principy v životním pojištění a v neživotním pojištění. Řízení rizika. Ekonomika pojišťovny - ekonomická vyrovnanost pojištění, ekonomické nástroje řízení - solventnost, technické rezervy. Organizační struktura pojišťovny, zajištění, soupojištění. Český a evropský pojistný trh.