Předmět se zabývá filosofickou reflexí člověka a témat s tím souvisejících: osoba, duše a tělo, poznání a jednání apod.
Předmět se zabývá filosofickou reflexí člověka a témat s tím souvisejících: osoba, duše a tělo, poznání a jednání.
Předmět se zabývá filosofickou reflexí člověka a témat s tím souvisejících: osoba, duše a tělo, poznání a jednání.