Cílem předmětu je podat základní přehled o částech a produktech rostlin a živočichů chráněných úmluvou CITES, které mohou být předmětem dovozu a vývozu (např. léčivé produkty z rostlin, suvenýry, preparáty, kožešiny, trofeje apod.). Determinace částí rostlin na základě anatomických a morfologických znaků. Rostlinné druhy převážené jako intaktní exempláře, ve vegetativním stavu, v podobě cibulí a hlíz. Odvozeniny: prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky. Determinace rostlin CITES podle: zelených vegetativních orgánů, květů a jejich částí, plodů a semen, cibulí a hlíz. Dřeva z druhů rostlin CITES: v surovém stavu, řezivo, dýhy a překližky. Determinace natí a čajů, popř. práškových odvozenin pomocí anatomických znaků. Determinace suvenýrů, trofejí a účelových předmětů vyrobených z živočichů se zaměřením na druhy, na které se vztahuje úmluva CITES, její teoretické a praktické aspekty, praktické determinace lebek, kostí, zubů, parohů a rohů, kůží, preparátů, peří a dalších nejčastěji dovážených předmětů s cílem získání znalostí o zdrojích informací pro determinaci dovážených živočišných materiálů a výrobků živočišného původu.