Cílem předmětu je podat základní přehled o částech a produktech rostlin a živočichů chráněných úmluvou CITES, které mohou být předmětem dovozu a vývozu (např. léčivé produkty z rostlin, suvenýry, preparáty, kožešiny, trofeje apod.).