Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy literární teorie, s jazykem a koncepty současného literárně vědného myšlení, připravit je na četbu a interpretaci teoretických textů. V rámci kurzu budou analyzovány a interpretovány i texty z okruhu dalších humanitních věd, které představují iniciace pro areál literární teorie, jako je např. kulturní antropologie, filozofie či metodologie vědy.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy literární teorie, s jazykem a koncepty současného literárně vědného myšlení, připravit je na četbu a interpretaci teoretických textů. V rámci kurzu budou analyzovány a interpretovány i texty z okruhu dalších humanitních věd, které představují iniciace pro areál literární teorie, jako je např. kulturní antropologie, filozofie či metodologie vědy.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy literární teorie, s jazykem a koncepty současného literárně vědného myšlení, připravit je na četbu a interpretaci teoretických textů. V rámci kurzu budou analyzovány a interpretovány i texty z okruhu dalších humanitních věd, které představují iniciace pro areál literární teorie, jako je např. kulturní antropologie, filozofie či metodologie vědy.