" Student se seznámí s objektivními a subjektivními příznaky u interně nemocných. " Student se bude orientovat v diagnostických procedurách a testech u interně nemocných. " Student bude schopen samostatné orientační diagnostiky onemocnění chorob vnitřních orgánů. " Student bude znát intervence v rámci diagnostických procedur a testů. " Student se naučí rozpoznat změny stavu klienta, příčinu a projevy. " Student se naučí stanovit priority ošetřovatelské péče u interně nemocných na základě anamnestických údajů " Student se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. " Student se seznámí se základy rehabilitačního ošetřovatelství u jednotlivých stavů
" Student se seznámí s objektivními a subjektivními příznaky u interně nemocných. " Student se bude orientovat v diagnostických procedurách a testech u interně nemocných. " Student bude schopen samostatné orientační diagnostiky onemocnění chorob vnitřních orgánů. " Student bude znát intervence v rámci diagnostických procedur a testů. " Student se naučí rozpoznat změny stavu klienta, příčinu a projevy. " Student se naučí stanovit priority ošetřovatelské péče u interně nemocných na základě anamnestických údajů " Student se seznámí se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů. " Student se seznámí se základy rehabilitačního ošetřovatelství u jednotlivých stavů

Předmětem vnitřního lékařství je poskytování komplexní léčebné a preventivní péče dospělé populace, tj. diagnostika, léčba a prevence chorob vnitřních orgánů v ambulantních i lůžkových zařízeních. Předmět vnitřní lékařství navazuje na poznatky, které byly získány studiem preklinických oborů. Získané vědomosti jsou podkladem pro práci na jednotlivých odděleních neodkladné přednemocniční i nemocniční péče. V seminářích je student seznámen s odlišnostmi ošetřovatelské péče, léčby a preventivní péče v interních oborech.