Náplní předmětu jsou základní informace o úpravách toků a vodních stavbách na tocích i mimo ně. Předmět navazuje na studijní předměty "Vodní režim krajiny" a "Vodní hospodářství". Východiskem je stručný přehled inženýrské hydrologie, typologie vodních staveb a historie říčního inženýrství a úprav toků, včetně současných trendů v oblasti vodního hospodářství krajiny. Absolvováním tohoto předmětu získá student orientaci v problematice vodních staveb a vodního hospodářství v podmínkách České republiky. Obsahem přednášek jsou jednotlivé tématické okruhy (viz níže), náplní cvičení jsou jednoduché praktické úlohy pro prezentaci postupů využívaných ve vodním hospodářství zaměřených na konkrétní realizované projekty, exkurze na vybrané stavby a návštěvy odborných pracovišť. Problematika čištění odpadních vod je paralelně řešena předmětem "Čištění odpadních vod" a problematika jímání, úpravy a distribuce pitné a užitkové vody je řešena studijním předmětem "Úprava vody a vodárenství".