Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy teorie managementu. Přiblížit posluchačům základy moderního managementu se zaměřením na sektor poskytovatelů zdravotní péče. Cílem předmětu je popsat materiální a personální zdroje ošetřovatelského managementu. Seznámit studenty se strategiemi řízení kvality v systémech zdravotní péče. Studenti se naučí kvalitu zdravotní péče sledovat, průběžně vyhodnocovat a kontinuálně zvyšovat. V rámci seminářů budou získávat praktické dovednosti v oblasti vedení ošetřovatelské péče se zaměřením na vypracování všeobecných a oborových ošetřovatelských standardů a nácvik realizace ošetřovatelských auditů.