Cílem předmětu je analýza finančního výkaznictví - účetní závěrky - v podmínkách jak české legislativy, tak i kontextu světového vývoje (zejm. IFRS/IAS). Po prvotní charakteristice účetního systému jako celku, specifikaci jednotlivých účetních položek evidovaných v rámci tohoto systému, jsou vymezeny činnosti předcházející sestavení účetních výkazů spočívající v účetní uzávěrce. Skladba účetní závěrky je poté tvořena těmito účetními výkazy: rozvahou, výkazem zisku a ztráty (výsledovkou), přílohou, výkazem o peněžních tocích (cash flow) a výkazem o změnách vlastního kapitálu. Související kapitoly jsou dále provázány s problematikou auditu a konsolidace účetní závěrky.
Cílem předmětu je analýza finančního výkaznictví - účetní závěrky - v podmínkách jak české legislativy, tak i kontextu světového vývoje (zejm. IFRS/IAS). Po prvotní charakteristice účetního systému jako celku, specifikaci jednotlivých účetních položek evidovaných v rámci tohoto systému, jsou vymezeny činnosti předcházející sestavení účetních výkazů spočívající v účetní uzávěrce. Skladba účetní závěrky je poté tvořena těmito účetními výkazy: rozvahou, výkazem zisku a ztráty (výsledovkou), přílohou, výkazem o peněžních tocích (cash flow) a výkazem o změnách vlastního kapitálu. Související kapitoly jsou dále provázány s problematikou auditu a konsolidace účetní závěrky.
Cílem předmětu je analýza finančního výkaznictví - účetní závěrky - v podmínkách jak české legislativy, tak i kontextu světového vývoje (zejm. IFRS/IAS). Po prvotní charakteristice účetního systému jako celku, specifikaci jednotlivých účetních položek evidovaných v rámci tohoto systému, jsou vymezeny činnosti předcházející sestavení účetních výkazů spočívající v účetní uzávěrce. Skladba účetní závěrky je poté tvořena těmito účetními výkazy: rozvahou, výkazem zisku a ztráty (výsledovkou), přílohou, výkazem o peněžních tocích (cash flow) a výkazem o změnách vlastního kapitálu. Související kapitoly jsou dále provázány s problematikou auditu a konsolidace účetní závěrky.