Student aplikuje vědomosti o ošetřovatelském procesu v podmínkách komplexní domácí péče; student aplikuje ošetřovatelské modely v primární zdravotní péči; student prakticky uplatňuje ošetřovatelské vědomosti o formách a struktuře a managementu komunitní a domácí péče ve spolupráci s terénními sestrami; student zná kompetence a činnosti všeobecných sester pracujících v primární péči a v komunitní péči; student umí prakticky rozlišovat role jednotlivých členů multidisciplinárního týmu a umí je naplňovat ve vzájemné spolupráci; student realizuje prakticky pracovních činností v Agentuře domácí péče; student zná zásady edukace a realizuje je v péči o pacienty v primární péči ve všech zdravotních oblastech; student realizuje preventivní programy v souvislosti s prekancerózami; student realizuje péči o staré, chronicky nemocné a umírající pacienty; student zná principy edukace o hospicové i paliativní péči; student umí používat hodnotící techniky v domácí a komunitní péči;