Student/ka je seznámen/a s teoreticko-filozofickými základy umožňujícími práci s koncepčními modely v ošetřovatelství. Je schopen/a charakterizovat rozdíly mezi teoriemi a modely. Student/ka charakterizuje koncepční modely v jednotlivých kategoriích, teorii ošetřovatelství a vztah modelů ke složkám ošetřovatelství. Na základě znalosti základních pojmů a hlavních jednotek modelů je student/ka schopen/a aplikovat vybrané modely v klinické praxi (v ošetřovatelském procesu), což umožňuje pochopení jejich významu v současném ošetřovatelství.