Věcným cílem předmětu je vybavit studenta/ku základní vědomostí z oblasti komunikace. Osobnostně-sociál-ním cílem předmětu je osvojení si dovedností potřebných k schopnosti profesionálně komunikovat v ošetřovatelské péči. Student/ka poznatky z předmětu Komunikace aplikuje a rozšíří v předmětech Edukace v práci NT ( výživové poradenství), apod.