Praxe je orientována na oblast primární, sekundární a terciární péče. Studenti se naučí poskytovat péči v domácnosti, na základních i speciálních ošetřovacích jednotkách metodou ošetřovatelského procesu. Studenti si prohloubí znalosti a při poskytování individuální ošetřovatelské péče klientům/pacientům v zařízeních různého typu a druhu péče.