Profesionálové v oblasti turismu by měli zvládat kvalifikované geografické poznání světových, kontinentálních regionálních destinací, regionů, areálů a středisek cestovního ruchu. Absolvování kurzu umožní studentům získat poznatky o prostorových aspektech základních kategorií cestovního ruchu (destinacích, atraktivitách, infrastruktuře a službách cestovního ruchu, a o aktérech cestovního ruchu).
Profesionálové v oblasti turismu by měli zvládat kvalifikované geografické poznání světových, kontinentálních regionálních destinací, regionů, areálů a středisek cestovního ruchu. Absolvování kurzu umožní studentům získat poznatky o prostorových aspektech základních kategorií cestovního ruchu (destinacích, atraktivitách, infrastruktuře a službách cestovního ruchu, a o aktérech cestovního ruchu).