Cílem kurzu je úzké propojení teoretické a praktické didaktické přípravy budoucích učitelů výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ. Kurz vychází z potřeby seznámit studenty se základní didaktickou literaturou, důraz je kladen na intenzivní propojení s praxí a na získávání a rozvoj praktických dovedností studentů. Oborová didaktika vede studenty k tomu, aby získané vědomosti a osvojené dovednosti z jednotlivých společenskovědních disciplín aplikovali se zřetelem na naplnění RVP ZV. V seminářích se studenti aktivně seznámí s aktuální didaktickou problematikou, se kterou se budou setkávat v rámci pedagogické praxi.