" Student/tka bude rozumět vztahu mezi vlivem rizikových faktorů a incidenci maligních onemocnění. " Student/tka bude rozumět odlišnostem léčby a péče o onkologicky nemocné děti v rámci systému primární, sekundární a terciální péče. " Student/tka bude rozumět odlišnostem léčby a péče léčby o nevyléčitelně nemocné děti a umírající v rámci systému terciární a kvartérní péče. " Student/tka bude umět stanovit ošetřovatelské diagnózy a intervence. " Student/tka bude umět naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů. " Student/tka bude rozumět terapeutické komunikaci a cílené edukaci pacienta/rodiny.
" Student/tka bude rozumět vztahu mezi vlivem rizikových faktorů a incidenci maligních onemocnění. " Student/tka bude rozumět odlišnostem léčby a péče o onkologicky nemocné děti v rámci systému primární, sekundární a terciální péče. " Student/tka bude rozumět odlišnostem léčby a péče léčby o nevyléčitelně nemocné děti a umírající v rámci systému terciární a kvartérní péče. " Student/tka bude umět stanovit ošetřovatelské diagnózy a intervence. " Student/tka bude umět naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů. " Student/tka bude rozumět terapeutické komunikaci a cílené edukaci pacienta/rodiny.
" Student/tka bude rozumět vztahu mezi vlivem rizikových faktorů a incidenci maligních onemocnění. " Student/tka bude rozumět odlišnostem léčby a péče o onkologicky nemocné děti v rámci systému primární, sekundární a terciální péče. " Student/tka bude rozumět odlišnostem léčby a péče léčby o nevyléčitelně nemocné děti a umírající v rámci systému terciární a kvartérní péče. " Student/tka bude umět stanovit ošetřovatelské diagnózy a intervence. " Student/tka bude umět naplánovat individuální ošetřovatelskou péči u jednotlivých klinických stavů. " Student/tka bude rozumět terapeutické komunikaci a cílené edukaci pacienta/rodiny.