Studijní předmět Kariérní poradenství v sobě zahrnuje vybraná témata související s volbou profesní kariéry studentů při jejich rozhodování o pracovním uplatnění, a to již v průběhu studia. Kariérní poradenství předkládá v různých variantách cesty, jak uspěna trhu na práce, co je nutné v tomto procesu respektovat, čím se řídit, čeho se vyvarovat. Problematika prvních kroků pracovního uplatnění, včetně přípravy na profesní dráhu, je řešena nejen obecně, ale i zcela adresně v rovině pracovně právní a ve smyslu psychologické podpory studenta vycházející z jeho poznání, možností a zájmů. Prakticky je kladen důraz na konkrétní možnosti, postupy a prostředky při formování profesní kariéry a jejího uplatnění v podmínkách současného trhu práce. Cílem předmětu Kariérní poradenství je i vytvářet v průběhu studia podmínky a prostor k poznání trhu práce samotnými studenty, k prověřování jejich možností, omezení a praktických šancí na praktické uplatnění. Výuka předmětu Kariérní poradenství v sobě zahrnuje rovněž profesionální konzultační služby, jež je k dispozici průběžně a pravidelně všem jednotlivým studentům.
Studijní předmět Kariérní poradenství v sobě zahrnuje vybraná témata související s volbou profesní kariéry studentů při jejich rozhodování o pracovním uplatnění, a to již v průběhu studia. Kariérní poradenství předkládá v různých variantách cesty, jak uspěna trhu na práce, co je nutné v tomto procesu respektovat, čím se řídit, čeho se vyvarovat. Problematika prvních kroků pracovního uplatnění, včetně přípravy na profesní dráhu, je řešena nejen obecně, ale i zcela adresně v rovině pracovně právní a ve smyslu psychologické podpory studenta vycházející z jeho poznání, možností a zájmů. Prakticky je kladen důraz na konkrétní možnosti, postupy a prostředky při formování profesní kariéry a jejího uplatnění v podmínkách současného trhu práce. Cílem předmětu Kariérní poradenství je i vytvářet v průběhu studia podmínky a prostor k poznání trhu práce samotnými studenty, k prověřování jejich možností, omezení a praktických šancí na praktické uplatnění. Výuka předmětu Kariérní poradenství v sobě zahrnuje rovněž profesionální konzultační služby, jež je k dispozici průběžně a pravidelně všem jednotlivým studentům.