Cílem předmětu je seznámit posluchače s elementárními ekologickými zákonitostmi a s fyziologickou podstatou adaptací živočichů (především obratlovců), s působením ekologických faktorů v přirozených i umělých podmínkách na živočichy. Postavení fyziologie, ekologie a ekofyziologie v systému věd, základní terminologie.