" Pochopit význam pojmu "komunita", její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-okres-stát-národ-svět. " Pochopit nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. " Naučit ošetřovaní klientů/pacientů v podmínkách domácího prostředí. " Seznámit s organizační strukturou služeb agentur domácí péče a platnou legislativou pro jejich činnost.
" Pochopit význam pojmu "komunita", její hlavní sociální funkce v uspokojování potřeb lidí a její hierarchii: jedinec-rodina-obvod-město-okres-stát-národ-svět. " Pochopit nutnost zdravého společenského a přírodního prostředí v komunitě pro život jednotlivců a jejich rodin. " Naučit ošetřovaní klientů/pacientů v podmínkách domácího prostředí. " Seznámit s organizační strukturou služeb agentur domácí péče a platnou legislativou pro jejich činnost.