Předmět seznámí studenty se základními postavami, směry a texty dějin umění 20. a 21. Století. Těžiště tvoří angloamerické teoretické texty pro dějiny umění 2. poloviny 20. století doplněné o klíčové postavy německých a francouzských dějin umění. Kurs rovněž osvětlí vlivy jiných kulturně-orientovaných disciplín na dějiny umění. Při přípravě kursu vychází vyučující z aktuálních příruček a ze své osobní zkušenosti z výuky dějin umění na Oxford University. Základní osnova kursu (výběrově dle skript J. Kroupy) bude doplněna o výběr textů ke kritickému čtení, který zahrne texty z metodologie a nových přístupů v dějinách umění a vizuální kultury. Cílem je předvést pestrost současného diskurzu o umění.