" Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii kojence, batolete a dítěte předškolního věku. " Student získá základní znalosti a dovednosti pro zhodnocení fyzického a psychického stavu a potřeb dítěte daných obdobích. " Student (dětská sestra) bude připraven pro poskytování specializované a vysoce specializované péče dětem v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. " Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii dítěte školního a dorostového věku. " Student získá teoretické i praktické dovednosti pro realizaci ošetřovatelského procesu v uvedených obdobích. " Student získá základní znalosti a dovednosti pro zhodnocení fyzického a psychického stavu a potřeb dítěte daných obdobích. " Student (dětská sestra) bude připraven pro vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech. " Student získá přehledné a ucelené informace u ošetřovatelské péči o děti s onemocněním jednotlivých orgánových systémů. " Student získá nezbytné teoretické znalosti týkající se projevů poruch a onemocnění jednotlivých orgánových systémů a praktické dovednosti pro realizaci ošetřovatelského procesu u nemocného dítěte všech věkových kategorií. " Student získá přehledné a ucelené informace o ošetřovatelské péči u dětí s alergickým a imunologickým onemocněním. " Student získá teoretické vědomosti o imunitní, alergické a zánětové odpovědi dětského organismu. " Student bude schopen aplikovat tyto znalosti do ošetřovatelského procesu u dětí s alergickým a imunologickým onemocněním.
" Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii kojence, batolete a dítěte předškolního věku. " Student získá základní znalosti a dovednosti pro zhodnocení fyzického a psychického stavu a potřeb dítěte daných obdobích. " Student (dětská sestra) bude připraven pro poskytování specializované a vysoce specializované péče dětem v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. " Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii dítěte školního a dorostového věku. " Student získá teoretické i praktické dovednosti pro realizaci ošetřovatelského procesu v uvedených obdobích. " Student získá základní znalosti a dovednosti pro zhodnocení fyzického a psychického stavu a potřeb dítěte daných obdobích. " Student (dětská sestra) bude připraven pro vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech. " Student získá přehledné a ucelené informace u ošetřovatelské péči o děti s onemocněním jednotlivých orgánových systémů. " Student získá nezbytné teoretické znalosti týkající se projevů poruch a onemocnění jednotlivých orgánových systémů a praktické dovednosti pro realizaci ošetřovatelského procesu u nemocného dítěte všech věkových kategorií. " Student získá přehledné a ucelené informace o ošetřovatelské péči u dětí s alergickým a imunologickým onemocněním. " Student získá teoretické vědomosti o imunitní, alergické a zánětové odpovědi dětského organismu. " Student bude schopen aplikovat tyto znalosti do ošetřovatelského procesu u dětí s alergickým a imunologickým onemocněním.
" Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii kojence, batolete a dítěte předškolního věku. " Student získá základní znalosti a dovednosti pro zhodnocení fyzického a psychického stavu a potřeb dítěte daných obdobích. " Student (dětská sestra) bude připraven pro poskytování specializované a vysoce specializované péče dětem v souladu s jejich věkem a aktuálními potřebami ve zdraví i nemoci. " Student získá přehledné a ucelené informace o fyziologii a patologii dítěte školního a dorostového věku. " Student získá teoretické i praktické dovednosti pro realizaci ošetřovatelského procesu v uvedených obdobích. " Student získá základní znalosti a dovednosti pro zhodnocení fyzického a psychického stavu a potřeb dítěte daných obdobích. " Student (dětská sestra) bude připraven pro vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických oborech. " Student získá přehledné a ucelené informace u ošetřovatelské péči o děti s onemocněním jednotlivých orgánových systémů. " Student získá nezbytné teoretické znalosti týkající se projevů poruch a onemocnění jednotlivých orgánových systémů a praktické dovednosti pro realizaci ošetřovatelského procesu u nemocného dítěte všech věkových kategorií. " Student získá přehledné a ucelené informace o ošetřovatelské péči u dětí s alergickým a imunologickým onemocněním. " Student získá teoretické vědomosti o imunitní, alergické a zánětové odpovědi dětského organismu. " Student bude schopen aplikovat tyto znalosti do ošetřovatelského procesu u dětí s alergickým a imunologickým onemocněním.