Naučit se orientovat v systému komunitní psychiatrické péče poskytované v ČR Znát principy case managementu, asertivní komunitní léčby Znát složení multidisciplinárních týmů pracujících v oblasti duševního zdraví Porozumět roli komunitní psychiatrické sestry Znát možnosti spolupráce psychiatrických sester s rodinami nemocných s duševním onemocněním Znát způsoby monitoringu zdravotního stavu osoby s duševním onemocněním v domácím prostředí Znát principy péče o klienta v krizové situaci s akutními psychickými potížemi