Cílem předmětu je seznámit studenty se základy data miningu. Předmět zahrnuje témata pokrývající celý proces vytěžování dat, počínaje pořízením a přípravou dat, přes předzpracování dat, vlastní analýzu a extrakci znalostí, až po vizualizaci interpretaci a tvorbu reportů. Studenti se seznámí s vybranou množinou nejčastěji užívaných principů a algoritmů. Ve cvičeních se studenti získají praktické dovednosti v data miningu s využitím jednoduchých nástrojů typu tabulkový kalkulátor a sofistikovaným data miningovým nástrojem.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy data miningu. Předmět zahrnuje témata pokrývající celý proces vytěžování dat, počínaje pořízením a přípravou dat, přes předzpracování dat, vlastní analýzu a extrakci znalostí, až po vizualizaci interpretaci a tvorbu reportů. Studenti se seznámí s vybranou množinou nejčastěji užívaných principů a algoritmů. Ve cvičeních se studenti získají praktické dovednosti v data miningu s využitím jednoduchých nástrojů typu tabulkový kalkulátor a sofistikovaným data miningovým nástrojem.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy data miningu. Předmět zahrnuje témata pokrývající celý proces vytěžování dat, počínaje pořízením a přípravou dat, přes předzpracování dat, vlastní analýzu a extrakci znalostí, až po vizualizaci interpretaci a tvorbu reportů. Studenti se seznámí s vybranou množinou nejčastěji užívaných principů a algoritmů. Ve cvičeních se studenti získají praktické dovednosti v data miningu s využitím jednoduchých nástrojů typu tabulkový kalkulátor a sofistikovaným data miningovým nástrojem.