Předmět je druhou částí úvodního kurzu objektového programování, je zaměřen na rozšíření znalostí z první části kurzu a na praktické uplatnění v něm získaných znalostí. Studenti jsou seznamováni se základy OOP a typickými koncepty s touto technikou spojenými (dědičnost, polymorfismus, atd.). Následuje seznámení s principy genericity, kolekcemi, s prací s vlákny, datovými toky a vytváření síťové aplikace s čímž souvisí i použití funkcionálního programování a tvorba GUI.
Předmět je druhou částí úvodního kurzu objektového programování, je zaměřen na rozšíření znalostí z první části kurzu a na praktické uplatnění v něm získaných znalostí. Studenti jsou seznamováni se základy OOP a typickými koncepty s touto technikou spojenými (dědičnost, polymorfismus, atd.). Následuje seznámení s principy genericity, kolekcemi, s prací s vlákny, datovými toky a vytváření síťové aplikace s čímž souvisí i použití funkcionálního programování a tvorba GUI.
Předmět je druhou částí úvodního kurzu objektového programování, je zaměřen na rozšíření znalostí z první části kurzu a na praktické uplatnění v něm získaných znalostí. Studenti jsou seznamováni se základy OOP a typickými koncepty s touto technikou spojenými (dědičnost, polymorfismus, atd.). Následuje seznámení s principy genericity, kolekcemi, s prací s vlákny, datovými toky a vytváření síťové aplikace s čímž souvisí i použití funkcionálního programování a tvorba GUI.