Předmět je koncipován jako průniky do různých sfér současného myšlení o literatuře. Pomocí vybraných teoretických problémů se student seznámí jak s diskuzemi, které definuji současný stav literární teorie, tak i s okrajovými, ale podnětnými otázkami. Schopnost číst literárně teoretické texty v anglickém jazyce je nutnou podmínkou pro účast na semináři.
Předmět je koncipován jako průniky do různých sfér současného myšlení o literatuře. Pomocí vybraných teoretických problémů se student seznámí jak s diskuzemi, které definuji současný stav literární teorie, tak i s okrajovými, ale podnětnými otázkami. Schopnost číst literárně teoretické texty v anglickém jazyce je nutnou podmínkou pro účast na semináři.